พิสัณห์ จุลดิลก

พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก

เลขาธิการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กุมภาพันธ์ 2559)

หนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่ง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย (การเลือกตั้ง ปี 2558)

Profile