สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ประกาศระเบียบการรับเงินสนับสนุนค่าเดินทาง ลีกดิวิชั่น 1 และ 2

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินสนับสนุนค่าเดินทางสโมสรฟุตบอลดิวิชั่น 1 และ 2 มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 010/2559

เรื่อง การจ่ายเงินสนับสนุนค่าเดินทางสโมสรฟุตบอลดิวิชั่น 1 และ ดิวิชั่น 2

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายสนับสนุนสโมสรสมาชิก โดยการจ่ายค่าเดินทางให้กับสโมสรสมาชิกกรณีเป็นทีมเยือน สำหรับสโมสรฟุตบอลดิวิชั่น 1 นัดละ 100,000 บาท และ สโมสรฟุตบอลดิวิชั่น 2 นัดละ 50,000 บาท นั้น

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กำหนดจ่ายเงินสนับสนุนค่าเดินทางดังกล่าว ให้กับสโมสรสมาชิก ดิวิชั่น 1 และ ดิวิชั่น 2 ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (ชั่วคราว) เลขที่ 942/52 อาคารชาญอิสระ 1 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 นาฬิกา โดยสโมสรสมาชิกที่จะรับเงินสนับสนุนค่าเดินทางจะต้องมีคุณสมบัติและสมาชิกภาพตามข้อบังคับของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการชำระค่าบำรุงให้กับทางสมาคมฯ และได้จดแจ้งการเป็นสโมสรกีฬาอาชีพกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถรับเงินค่าเดินทางดังกล่าวได้

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พลตำรวจโท (พิสัณห์ จุลดิลก)
เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์