พินิจ งามพริ้ง

หนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกสมาคมฟุตบอลฯ เมื่อปี พ.ศ. 2556

Profile