วิรัช ชาญพานิชย์

หนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เมื่อพ.ศ. 2556

Profile