ลงโทษ ชัยยะ มหาปราบ ห้ามตัดสินใน-นอกประเทศ ปีครึ่ง ผู้ช่วยโดน 2 ปี