ฟุตบอลลีก (หญิง)

เรื่องที่เกี่ยวข้องล่าสุด

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แต่งตั้ง ธนศักดิ์ สุระประเสริฐ เป็นประธานจัด ฟุตบอลลีก (หญิง)

วันอังคาร 17 มกราคม 2560 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศแต่งตั้ง ธนศักดิ์ สุระประเสริฐ เข้าเป็นประธานดำเนินการ จัดการแข่งขัน ฟุตบอลลีก (หญิง) ประจำฤดูกาล 2560 โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้อำนาจหน้าที่ ประธานดำเนินการ จัดการแข่งขัน ฟุตบอลลีก (หญิง) ในการควบคุม กำกับดูแล...