โปลิส เทโร 3-1 เชียงราย

Wednesday, 15 November 2017
3-1

19.00

เลื่อนแข่งขัน จากวันที่ 23 กันยายน 2560 เปลี่ยนเป็น 15 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจาก ฝนตกหนัก จนไม่สามารถทำการแข่งขันได้