Skip to main content

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไทยลีก ประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปอีกครั้ง จากเดิมที่จะกลับมาแข่งขันในวันที่ 18-19 เมษายน 2563 ที่จะถึงนี้

ล่าสุด ภายหลังการประกาศ พ.ร.บ.ฉุกเฉินฯ ของรัฐบาล ฝ่ายจัดการแข่งขัน ไทยลีก 1-4 ตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันออกไปอีกครั้ง ให้สอดคล้องกับประกาศของรัฐบาล

โดยกำหนดการฟุตบอลลีกอาชีพแต่ละรายการ มีดังต่อไปนี้

ไทยลีก1

เปิด 2 พฤษภาคม 2563 ปิดฤดูกาล 24 ตุลาคม 2563

ไทยลีก2

เปิด 2 พฤษภาคม 2563 ปิดฤดูกาล 25 ตุลาคม 2563

เอฟเอคัพ

รอบแรก วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ปิดฤดูกาล 31 ตุลาคม 2563

#ลีกคัพ

รอบแรก วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ปิดฤดูกาล 27 ตุลาคม 2563

ตลาดย้ายทีมนักกีฬารอบสอง

16 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2563

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 3-4 จะมีการแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง

จดทะเบียน วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดย สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง, ลักขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ และ ยงยศ พึ่งธรรม ถือหุ้นอัตราส่วน 9998:1:1ต่อมาวันที่ 16…
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชื่อใหม่ตาม พระราชบัญญัตการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558)ประวัติ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย…
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดเชื้ออันเกิดจากไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินทางหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (SARS-CoV-2)…
การแข่งขันฟุตบอลรายการไทยลีก เป็นการแข่งขันลำดับสูงสุด ของประเทศไทย
การแข่งขันฟุตบอลลีก ลำดับที่ 2 รองจากการแข่งขัน ไทยลีก
การแข่งขันฟุตบอลลีก ไทยลีก 3 เป็นการแข่งขันระบบลีก ในลำดับที่ 3 ของการแข่งขันในประเทศไทย จากเดิมเป็นแผน จัดการแข่งขัน ไทยลีกดิวิชั่น 2…
การแข่งขันฟุตบอลลีก ลำดับที่ 4 ของประเทศไทย เปลี่ยนแปลงจากเดิมเรียกว่า ไทยลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2