Skip to main content

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ชนะการเลือกตั้ง ให้เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ต่ออีกสมัย โดยชนะไปด้วยคะแนน 51 ต่อ 17 เสียง (บัตรเสีย 1 ใบ)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ โดยสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 69 เสียง โดยผู้ชนะจะต้องได้รับคะแนนสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่ง (หรือมากกว่า 35 เสียง)

โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน และ (2) ภิญโญ นิโรจน์ อดีตรักษาการ นายกสมาคมฯ ในเดือน ตุลาคม 2558 ในช่วงที่ วรวีร์ มะกูดี ถูกฟีฟ่า สั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่

ผลการเลือกตั้งปรากฎว่า สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ คนปัจจุบัน ได้รับเสียงสนับสนุน 51 เสียง ส่วน ภิญโญ นิโรจน์ ได้รับเสียงสนับสนุน 17 เสียง และมีบัตรเสียง 1 ใบ รวมถึง อุปนายกสมาคมฯ 5 คน และสภากรรมการ 13 คน ฝั่งของ สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเอกฉันท์

จากผลการเลือกตั้งดังกล่าว ทำให้ สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ได้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ต่อไปอีก 4 ปี

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชื่อใหม่ตาม พระราชบัญญัตการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558)ประวัติ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย…
พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง, อดีต ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กุมภาพันธ์ 2559)…