สุโขทัย เอฟซี มั่นใจสนามทะเลหลวง ผ่านเกณฑ์ เอเอฟซี เหลือแก้ไข 4 จุด