Skip to main content

อาร์มี่ ยูไนเต็ด - ชัยนาท ฮอร์นบิล ยื่นหนังสือ กกท. หลังจากตกชั้น ไม่เป็นธรรม

วันศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 สโมสร อาร์มี่ ยูไนเต็ด และ ชัยนาท ฮอร์นบิล ส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยมี พลโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย รับมอบหนังสือร้องเรียน หลังจากที่ทั้ง 2 ทีม ได้รับผลกระทบให้ "ตกชั้น" จากมติสภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สั่งยุติการแข่งขัน และ จัดอันดับผลการแข่งขัน โอยอ้างอิงคะแนน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

รายละเอียด หนังสือร้องเรียน ของ อาร์มี่ ยูไนเต็ด และชัยนาท ฮอร์นบิล มีรายละเอียดดังนี้...

ที่ 663/2559

วันที่ 18 ตุลาคม 2559

เรื่อง ขออุทธรณ์ประกาศ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรียน ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

อ้างถึง

  1. ประกาศสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 039/2559 ลง 14 ตุลาคม 2559
  2. ประกาศสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 040/2559 ลง 14 ตุลาคม 2559
  3. หนังสือสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด ด่วนที่สุด ที่ 658/2559 ลง 14 ตุลาคม 2559
  4. หลังสือสมาคมฟุตบอลฯ ที่ TL-180/2559 ลง 15 ตุลาคม 2559
  5. หนังสือ บริษัท ชัยนาท เอฟ.ซี. จำกัด เลขที่ 060/2016 ลง 15 ตุลาคม 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. บัญชีรายชื่อ สโมสร ที่ร่วมอุทธรณ์ จำนวน 1 แผ่น
  2. หนังสือ บริษัท ชัยนาท เอฟ.ซี. จำกัด จำนวน 1 ฉบับ

1. ตามอ้างถึง 1 และ 2 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศให้ยุติการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประจำฤดูกาล 2559 และให้จัดอันดับผลการแข่งขันประจำฤดูกาล 2559 ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยให้ถือเป็นที่สิ้นสุดนั้น สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด ได้ทำหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ขอให้พิจารณาทบทวนประกาศของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ดังกล่าว ตามอ้างถึง 3 โดย สมาคมฯ ได้มีหนังสือเชิญสโมสรผู้เข้าร่วมแข่งขันโดโยต้าไทยลีก ประชุมใน 17 ตุลาคม 2559 ตามอ้างถึง 4 ซึ่งไม่เป็นผลแต่อย่างใด

2. การประชุมดังกล่าว สโมสรไม่มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมกันถึงข้อดีข้อเสียและแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการประชุมเป็นการเรียกเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสมาคมฯ ทีละสโมสรๆ ละ 5 นาที และแจกแบบสอบถามให้ตอบ โดยไม่ให้สโมสรอื่นเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น เพื่อร่วมกันหาทางออกของปัญหา ทั้งนี้ผลของการตอบแบบสอบถามได้ถูกนำมาแถลงข่าวและอ้างเป็นมติการประชุมในภายหลัง ซึ่งการตอบแบบสอบถามน่าจะเป็นเพียงความคิดเห็น ไม่ใช่การลงมติ

3. สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด ได้ร่วมกับสโมสรอื่นๆ (ตามรายชื่อแนบท้าย) พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่สมาคมฯ ประกาศให้การจัดอันดับตามตารางคะแนน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึงเป็นที่สิ้นสุด และใช้เป็นการจัดอันดับการแข่งขันในฤดูกาล ปี 2560 โดยไม่มีการหารือกับสโมสรอย่างสร้างสรรค์ ไม่สร้างบรรยากาศของความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา เป็นการตัดโอกาสในการแข่งขัน โดยไม่มีมาตรฐานใดมารองรับ เป็นการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมที่อยู่ในเกณฑ์ชิงชนะเลิศและทีมที่หนีการตกชั้น เนื่องจากยังมีจำนวนการแข่งขันเหลือ (เหลืออีกสโมสรละ 3 ครั้ง) และจำนวนครั้งในการแข่งขันบางทีมก็ไม่เท่ากัน (บางทีมเหลือ 4 ครั้ง)

4. หลายสโมสรได้เสนอให้แก้ปัญหาตามแนวทางที่เคยปฏิบัติในปีที่ผ่านๆ มา ด้วยการคงอันดับการแข่งขันไว้เช่นเดิม เพื่อความเท่าเทียมกัน แต่ตัดทีมท้ายตาราง 1 ทีม (ทีม BBCU) ซึ่งคะแนนตกชั้นอยู่แล้ว และรับทีมชนะจาก D 1 จำนวน 3 ทีม ตามกติกาปกติ เข้าแข่งขันโตโยต้าไทยลีก ปี 2560 รวมเป็น 20 ทีม ซึ่งสโมสรที่เห็นด้วย ก็ยอมรับในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด ร่วมกับสโมสรตามรายชื่อแนบท้าย จึงขอความกรุณาให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กรุณาพิจารณาทบทวนประกาศของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตามอ้างถึง 2 เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเป็นมาตรฐานในการพิจารณาตัดสินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก (ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว)

ผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชื่อใหม่ตาม พระราชบัญญัตการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558)ประวัติ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย…
ชัยนาท ฮอร์นบิล (สโมสรฟุตบอล จังหวัดชัยนาท) ผลงานล่าสุด: ฤดูกาล 2020/21 ไทยลีก 2 - อันดับ 6 - เข้ารอบเพลย์ออฟ - แพ้ นครปฐม ยูไนเต็ด สกอร์รวม 4-1…
สโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ดสโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด หรือ สโมสรทหารบก ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก ใช้สนามกีฬากองทัพบก เป็นสนามเหย้า…