สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ รับโอนหุ้น ไทยลีก จำกัด จาก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ร้อยละ 99.98

วันพุธ 20 กันยายน 2559 เว็บไซต์สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการจดทะเบียน บริษัท ไทยลีก จำกัด และ รับโอนหุ้นจาก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ให้กับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จำนวนร้อยละ 99.98

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การรับมอบสิทธิประโยชน์ ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ตามคำแนะนำของ สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) และ สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) จากเดิมในชื่อบริษัท พรีเมียร์ลีก (ไทยแลนด์) จำกัด เปลี่ยนเป็น บริษัท ไทยลีก จำกัด

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ลักขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ และ ยงยศ พึ่งธรรม ได้ดำเนินการจดทะเบียน บริษัท ไทยลีก จำกัด

และต่อมา วันที่ 16 สิงหาคม 2559 สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ได้ทำการโอนหุ้นจำนวนร้อยละ 99.98 ที่ถืออยู่ ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจดแจ้งการโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว แต่ ผู้ร่วมก่อตั้งอีก 2 ราย ยังคงถือหุ่นไว้รายละ 1 หุ้น เนื่องจากตากฎหมาย กำหนดให้ต้องมีผู้ร่วมถือหุ้น 3 ราย