บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แยกทาง อัฟชิน ก็อตบิ เรียบร้อยแล้ว หลังผลงานไม่เข้าเป้า