ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิค เตรียมเสนอแนวทาง ให้หัวหน้าผู้ฝึกสอน ทุกสโมสรต้องมี โปร ไลเซนส์