แต่งตั้ง วทันยา วงษ์โอภาสี เป็นผู้จัดการทีม ฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดอายุไม่เกิน 21 ปี

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศแต่งตั้ง วทันยา วงษ์โอภาสี เป็นผู้จัดการทีม ฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดอายุไม่เกิน 21 ปี

คำสั่ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ 019/2559

เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี

ด้วย สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) และ สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF) ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ประจำปี 2559

เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแต่งตั้งให้ นางสาว วทันยา วงษ์โอภาสี เป็นผู้จัดการทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ควบคุม กำกับดูแล และบริหารงานในการจัดทีมเข้าแข่งขันทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาคมฯ

สั่ง ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พลตำรวจเอก (สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์