ประชาสัมพันธ์: นักกีฬาอาชีพ-บุคลากร ไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่ กกท

สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (หรือ กกท.) เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 มาตรา 13 กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกของนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ และการดำเนินการที่เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ

โดยล่าสุด ได้แต่งตั้ง อดุลยเดช อินทะพงษ์ เป็นประธานกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาและวินิจฉัยคำร้องทุกข์ที่ได้รับจากสโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ หรือ บุคลากรกีฬาอาชีพ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พิจารณาไกล่เกลี่ยให้ผู้ร้องทุกข์ และคู่กรณี สามารถตกลงกันได้ หรือมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ร้องทุกข์

นักกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ หรือ บุคลากรกีฬาอาชีพ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับกีฬาอาชีพ สามารถยื่นหนังสือเรื่องราวร้องทุกข์ได้ที่ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-186-7332, 02-186-7532 และ 02-186-7111 ต่อ 8531-3