สภากรรมการชุดใหม่ ขอให้ชุดเก่าส่งมอบงาน หลังผ่าน 7 วัน ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ