Skip to main content

คณะกรรมการกลาง สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (FAT NC) ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกสมาคมฟุตบอลฯ และ สภากรรมการกลาง รวม 60 คน พร้อมกันนี้ยังแสดงหนังสือจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ ฟีฟ่า ที่ระบุว่า สำนักเลขาธิการ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ไม่มีสิทธิชี้ขาดคุณสมบัติผู้สมัครฯ

ก่อนหน้านี้ สำนักเลขาธิการ สมาคมฟุตบอลฯ ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ โดยตัดสิทธิ สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง และ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เนื่องจากไม่ได้ไปยื่นใบสมัครที่สำนักเลขาธิการ แต่ทั้ง 2 คน ยังมีรายชื่อในการประกาศของ คณะกรรมการกลาง สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ สุรวุฒิ มหารมณ์ ยังตกลงรับรอง ชัยทรัพย์ ธวัช ฤทธิ์เต็ม ผู้สมัครนายกสมาคมฟุตบอล ที่ไปสมัครที่สำนักเลขาธิการ เพียงแห่งเดียว โดยให้สิทธิลงเลือกตั้ง ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่จะถึงนี้ด้วย

กรณีของ วรวุฒิ ทองศรีงาม เลขาธิการ สมาคมฟุตบอลฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อสภากรรมการของ ชาญวิทย์ ผลชีวิน ประกาศลาออกจากการเป็นผู้สมัคร ประธานคณะกรรมการกลางฯ กล่าวว่า ตนเองยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว จึงยังมีรายชื่อเป็นผู้สมัครตามเดิม

รายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

 1. ธวัชชัย สัจจกุล
 2. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
 3. พินิจ สะสินิน
 4. ชาญวิทย์ ผลชีวิน
 5. ณัฐพล ทีปสุวรรณ
 6. ชัยทรัพย์ ธรัช ฤทธิ์เต็ม

รายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

 1. กล้าณรงค์ จันทิก
 2. วิโรจน์ รุธิรวัฒน์
 3. ทศพร เสรีรักษ์
 4. กษิภัท ภูมิสิงหชัย
 5. วัชระ กรรณิการ์
 6. ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์
 7. ศุภสิน ลีลาฤทธิ์
 8. ธนศักดิ์ สุระประเสริฐ
 9. วิทยา เลาหกุล
 10. อดุลยเดช อินทะพงษ
 11. ภิญโญ นิโรจน์
 12. ธัญญา โพธิ์วิจิตร
 13. จิรศักดิ์ บุตรเนียน
 14. องอาจ ก่อสินค้า
 15. ธเนศ เครือรัตน์

รายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง สภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

 1. วิรุณ เกิดชูกุล
 2. ทรงธรรม โกศัยเนตร
 3. เจริญฉัตร สมประสงค์
 4. ยุพราช ครุฑทิพย์
 5. ธัญลักษณ์ ไพเมือง
 6. อธิษฐ์พัฒน์ ธนาอภิญานันท์
 7. สุรเชษฐ สังขนิยม
 8. ณัฏฐ์ฏาพร สืบตระกูล
 9. นิสิต อนันตรักษ์
 10. สุริยศักดิ์ ธนาอภิยานนท์
 11. ธีรศักดิ์ ปูหิ้น
 12. ชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา
 13. เทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ
 14. อนุสรณ์ วงศ์วรรณ
 15. ชาติชาย เจียมศรีพงษ์
 16. ทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์
 17. กองโทสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล
 18. สมเกียรติ กิตติธรกุล
 19. ทรงยศ เทียนทอง
 20. นาวิน ธนเนตร
 21. ธวัช อุยสุย
 22. นันทนี วงศ์อำนิษฐกุล
 23. วิชิต ครึงสุขเกษม
 24. กรวีร์ ปริศนานันทกุล
 25. ธนวัชร นิติกาญจนา
 26. ณัฐ ชยุติมันต์
 27. ธีระพงษ์ วัฒนวงศ์ภิญโญ
 28. วรวุฒิ ทองศรีงาม
 29. สุนทร มีสุวรรณ
 30. สุชาติ อินทรลักษณ์
 31. อติพล สุวรรณดี
 32. อภิสิทธิ์ ชาลีกุล
 33. กษม ชนะวงศ์
 34. สมศักดิ์ ศิริธรรม
 35. สงคราม ตะวัน
 36. ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน
 37. รณฤทธิ์ ซื่อวาจา
 38. สรายุทธ มหวลีรัตน์
 39. ภาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์

 

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง, อดีต ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กุมภาพันธ์ 2559)…
รองประธานฝ่ายเทคนิค การท่าเรือ เอฟซี
อดีตผู้จัดการทีม ฟุตบอลทีมชาติไทย ยุคดรีมทีมปัจจุบัน ประธานสโมสร พรต เอฟซี (ร.ร.พรตพิทยพยัต) การแข่งขันฟุตบอลถ้วย งหนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่ง…
ประธานสโมสรบางกอก เอฟซี
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชื่อใหม่ตาม พระราชบัญญัตการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558)ประวัติ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย…
พันเอก วรวุฒิ ทองศรีงามเลขาธิการ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ประธานคณะกรรมการกลาง ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ฟีฟ่า เพื่อบริหารงานแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดเดิม หลังจากหมดวาระ 17…