Skip to main content

วรวุฒิ ทองศรีงาม เลขาธิการ รักษาการ นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ทำหน้าที่แทน วรวีร์ มะกูดี ที่ถูกสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ ฟีฟ่า สั่งพักงานห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลทุกระดับเพิ่มอีก 45 วัน ได้ออกหนังสือรับรองรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตามระเบียบข้อบังคับที่ฟีฟ่ารับรอง โดยไม่มีชื่อของ สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ในรายชื่อดังกล่าว

ตามรายละเอียดข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลฯ ในหมวด 6 ว่าด้วยเรื่อง สภากรรมการ ข้อ 33 องค์ประกอบของสภากรรมการ และ อนุ 33.4 ว่าด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะต้องส่งใบสมัครไปที่สำนักงานเลขาธิการ สมาคมฟุตบอลฯ เท่านั้น โดยไม่มีระบุให้ไปสมัครที่อื่น แต่อย่างใด

ดังนั้น สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จึงได้ประกาศรับรองรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพียง 4 คน ได้แก่

  1. ธวัชชัย สัจจกุล และ คณะ
  2. ชาญวิทย์ ผลชีวิน และ คณะ
  3. พินิจ สะสิสิน
  4. ชัยทรัพย์ ธรัช ฤทธิ์เต็ม

ทั้งนี้ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือแจ้งสิทธิผู้รับสมัครที่มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นนายกสมาคมฟุตบอลฯ ไปยังคณะกรรมการกลาง (กกต.) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (ฟีฟ่า) และ ผู้มีสิทธิ์รับสมัคร ทั้ง 4 คน อีกด้วย

จากรายชื่อดังกล่าว ไม่ปรากฎชื่อของ สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง และ ณัฐพล ทีปสุวรรณ เพราะไปสมัครที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ส่งใบสมัครที่สำนักเลขาธิการ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตามระเบียบข้อบังคับ

ทางด้าน สุรวุฒิ มหารมณ์ ประธานคณะกรรมการกลาง สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า จะไม่ถอดสิทธิของ สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ออกจากผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง นายกสมาคมฟุตบอลฯ อย่างแน่นอน

โดยกล่าวว่า การที่สำนักเลขาฯ ส่งหนังสือมา เป็นไปตามที่ตนเองคาดการณ์เอาไว้ ว่าจะมีการสร้างสถานการณ์ เปิดการสมัครซ้ำซ้อน ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ประกาศ ตามข้อบังคับเป็นอำนาจของสำนักเลขาธิการก็จริง แต่เมื่อสำนักเลขาฯ ปฎิเสธการดำเนินการทุกเรื่อง ในการให้การสนับสนุน หรือการดำเนินการ ตนเองจึงได้แจ้งไปยังฟีฟ่า ว่าให้สำนักงานเลขาดำเนินการไม่ได้ จึงต้องดำเนินการด้วยตัวเอง โดยมาดำเนินการที่การกีฬาแห่งประเทศไทย สถานที่คณะกรรมการกลางกำหนด ซึ่งฟีฟ่ารับทราบ และบอกให้ดำเนินการได้

ประธานคณะกรรมการกลาง กล่าวย้ำว่า ตนเองขอยืนยันว่า สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ไม่มีทางที่จะไม่เป็นผู้สมัคร รวมถึงทีมของเขา เวลานี้ข่าวออกไป สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ก็เป็นกังวล รวมถึงสโมสรสมาชิก จึงข้อชี้แจงตรงนี้ว่า สโมสรสมาชิกไม่ต้องกังวล ตนเองจะรับผิดชอบเรื่องนี้เอง ถ้า สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ลงสมัครไม่ได้ ทั้งที่ฟีฟ่า มอบอำนาจให้ดำเนินการได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ถึงอนาคตของฟุตบอลไทย

พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ประธานคณะกรรมการกลาง ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ฟีฟ่า เพื่อบริหารงานแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดเดิม หลังจากหมดวาระ 17…
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชื่อใหม่ตาม พระราชบัญญัตการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558)ประวัติ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย…
พันเอก วรวุฒิ ทองศรีงามเลขาธิการ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง, อดีต ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กุมภาพันธ์ 2559)…