อัพเดทอาการ สินทวีชัย หทัยรัตนกุล แพทย์บอกต้องพักอย่างน้อย 3 สัปดาห์