สำรวจความพร้อม งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น.