สมุทรสงคราม เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุน พร้อมเปลี่ยนชื่อทีมเป็น สมุทรสงคราม บีทียู เอฟซี