วิรัช ย้ำไม่ทิ้งจุดยืน มั่นใจใช้ 72 เสียง ชนะบังยีได้