Skip to main content

หัวหน้าผู้ฝึกสอน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (ไทยลีก 2020/21 - แยกทางกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พฤศจิกายน 2564)

หัวหน้าผู้ฝึกสอน เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด (ไทยลีก 2019)

หัวหน้าผู้ฝึกสอน เชียงราย ยูไนเต็ด (ไทยลีก 2017-2018)

หัวหน้าผู้ฝึกสอน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (8 มิถุนายน 2014 - 22 พฤษภาคม 2016)