อำนวย นิ่มมะโน

เรื่องที่เกี่ยวข้องล่าสุด

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แต่งตั้ง อำนวย นิ่มมะโน และ สุพิศาล ภักดีนฤนาท พิจารณาวินัยมารยาท-อุทธรณ์

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศแต่งตั้ง ประธาน และ คณะกรรมการพิจารณาวินัย และ มารยาท รวมถึง คณะกรรมการอุทธรณ์ ชุดใหม่ ดังนี้ รายชื่อ คณะกรรมการ พิจารณาวินัย และมารยาท ประกอบด้วย พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน - ประธานคณะกรรมการ กฤตเมต เอ่งฉ้วนธาดา - รองประธานคณะกรรมการ วิเชียร...