สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ตั้งอยู่ภายในบริเวณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

Profile