ธนญ ตันติสุนทร

ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจในเครือ และผู้อำนวยการบริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร กลุ่มบริษัทกัลฟ์

Profile