ชื่นชนก ศิริวัฒน์

หนึ่งในกรรมการกลาง จัดการเลือกตั้ง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ ฟีฟ่า

Profile